Ocean Heaven 海洋天堂

Category : Distribution
Country : China

Directed by : Xue Xiaolu
Written by : Xue Xiaolu
Produced by : William Kong, Hao Lee, Ma Hefeng
Production Year : 2010
Running Time : 96 minutes
Cast : Jet Li as Sam Wong / Wang Xincheng, Wen Zhang as David / Dafu, Gwei Lun-mei as Ling, Zhu Yuanyuan as Madam Chai, Dong Yong as Director Tang, Gao Yuanyuan as Sam Wong's deceased wife/Dafu's mother, Yan Minqiu as Principal Liu, Chen Rui as Xia Ya, Ashton Chen, Cao Bingkun, Ma Zihan,


Synopsis

A terminally ill man (Jet Li) tries to prepare his autistic son for life without him.


Production Still